Jak skutecznie oznakować niebezpieczne miejsce?

Oznakowania miejsc niebezpiecznych nie mogą być dowolne. Są one ściśle określone prawem o ruchu drogowym, a odpowiednie znaki są obowiązkowe. Pozwalają one kierowcom w porę dostosować styl jazdy i prędkość do warunków na drodze, ostrzegają też o możliwości wystąpienia niespodziewanych zdarzeń, przez co są przyczyną zwiększenia czujności i znacząco podnoszą bezpieczeństwo. Jakie oznaczenia powinno się więc stosować?

Znaki drogowe ostrzegające o niebezpieczeństwach na drodze

Kategoria znaków oznaczona literą A to znaki ostrzegawcze. Stawia się je właśnie w miejscach niebezpiecznych, by zmusić kierowców to zwiększenia uwagi. W mieście najczęściej możemy się spotkać ze znakiem A-29 informującym o sygnalizacji świetlnej, a także ze znakami informującymi o przejściu dla pieszych, o możliwości pojawienia się rowerzystów, dzieci czy tramwajów. Natomiast w miejscach wystąpienia zmiennych warunków wynikających z budowy jezdni powinny pojawić się znaki informujące o ostrych zakrętach, zwężeniach, niebezpiecznych zjazdach czy nierównościach na drodze. Takie oznakowania minimalizują ryzyko wypadków i kolizji poprzez wczesne informowanie – kierowcy mają możliwość zwolnić, zahamować bądź wiedzą, na co powinni uważać. Poza miastem natomiast należy oznaczyć miejsca, w których mogą się pojawić dzikie zwierzęta, zwierzęta gospodarskie, brzeg rzeki bądź spadające odłamki skalne. Szczególnym oznaczeniem jest znak A-30, który oznacza inne zagrożenia i często występuje w połączeniu z tabliczką doprecyzowującą. Jest to sposób na zwrócenie uwagi na niebezpieczną sytuację na drodze, która nie jest określona innymi znakami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

czternaście + 10 =